KOSGEB Güneş Enerjisi Santrali Yatırım Desteğini Duyurdu

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek programı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere güneş enerjisi santrali yatırım ında kurulum desteği verecek.  Yatırım desteği TÜBİTAK ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Republic Of Türkiye Ministry of Industry and Technology Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gerçekleşecek. İşletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla proje çağrılarına açılan desteğin detayları şu şekilde; 

Güneş Enerjisi nin Avantajları

Güneş Enerjisi, ülkemizin coğrafi konumu göz önünde bulundurulduğunda yoğun bir şekilde faydalanabileceğimiz bir enerji türüdür. Güneş, bol ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olarak sahip olduğumuz değerli kaynakların belki de en önünde geliyor. Güneşten ısı ve elektrik üretimi yapılması; diğer enerji üretim yöntemlerine kıyasla bir çok avantajı da bünyesinde barındırıyor.

Elektrik ve Mekanik Proje nin Binalarda Önemi

İnşaatına yeni başlanacak binalarda, mimari, statik, elektrik ve mekanik proje ler çizilir. Çizilen bu projelerin birçok amacı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi inşaatın bir düzen içinde sürmesi ve yapılacak işlerin önceden planlanmasını sağlayabilmektir. Bir diğeri maliyet öngörebilmek ve finansal bütçe ortaya koyabilmektir.