Elektrik ve Mekanik Proje nin Binalarda Önemi

İnşaatına yeni başlanacak binalarda, mimari, statik, elektrik ve mekanik proje ler çizilir. Çizilen bu projelerin birçok amacı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi inşaatın bir düzen içinde sürmesi ve yapılacak işlerin önceden planlanmasını sağlayabilmektir. Bir diğeri maliyet öngörebilmek ve finansal bütçe ortaya koyabilmektir.