Tozoğlu Mühendislik Olarak Neler Yapıyoruz?

Tozoğlu Mühendislik Ltd. Şti.’nin İstanbul, İzmir ve Konya’da ofisi bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve yurt dışında elektrik projeleri çizimi, mekanik projeler çizimi ve güneş enerjisi santralleri yani solar enerji santralleri kurulumu yapmaktadır.  

Tozoğlu Mühendislik Proje Çizim Vizyonu şu şekildedir.  

 1. Etüt ve Ön Proje Çalışması 

Projenin teknik ve işletme ihtiyaçları belirlenecektir. Bu ihtiyaçlar belirlenirken yönetmelik ve standartlar göz önüne alınarak, binanın işletmesini yapacak kişilerin istekleri esas alınırken gerekli tecrübeler aktarılarak raporlamalar yapılacaktır. Bu rapor ilerleyen proje süreçlerinde planlamaya büyük katkı sağlayacaktır.  

 1. Avan Projelerin Hazırlanması 

Etüt raporundan sonra teknik alan hacimleri belirlenmiş olacak ve mimari grupla birlikte teknik alanların planlaması yapılacaktır. Teknik alan planlamalarından sonra ihtiyaçlara göre güzergâhlar belirlenecektir. Kullanılması planlanan ürünler ve ekipmanlar taslak olarak yerleştirilerek diğer proje grupları ile yerler konusunda görüşmeler yapılacaktır.  

 1. Uygulama Projelerinin Hazırlanması 

Avan projeler hazırlandıktan sonra projenin kesin hali hazırlanacaktır. Uygulama projesi hazırlanırken; 

 • İşletme ihtiyaçları 
 • Projenin Uygulanabilirliği 
 • Mekanik Projeler ile Elektik Projelerin SUPERPOZE yapılması 
 • Seçimlerde güvenli tarafta kalırken uygulama maliyetinin optimum düzeyde kalması 
 • Seçilen ürünlerin tedarik kolaylığı 
 • İşletme maliyetinin minimize edilmesi 

Gibi unsurlar göz önüne alınacaktır.  

 1. İhale Dosyası Hazırlanması  

Çizilen uygulama projesine göre önce keşif listeleri hazırlanacaktır. Hazırlanan keşif listelerine göre metrajlar çıkartılacaktır ve şartname hazırlanacaktır.  

ELEKTRİK TESİSAT SİSTEMLERİ 

 1. Alçak Gerilim Güç Dağıtımı 
  • Bina İçi Güç Dağıtım Planları 
  • Kablo Taşıyıcı Sistemler 
  • Şebeke ve UPS Priz Tesisatı 

• Mekanik Güç Dağıtım Tesisatı 

 1. Yedek Güç Sistemleri (UPS + Jeneratör) 
  • Dağıtım Sistemleri Planları 
  • Yerleşim Planları 
 1. Yük Yönetim ve Enerji Ölçüm Sistemleri 
 1.  Aydınlatma 
  • Genel ve Özel Aydınlatma 
  • Acil Aydınlatma 
  • Acil Durum Yönlendirme  
  • Dış Aydınlatma 
  • Aydınlatma Kontrolü ve Karartma 
 1. Reaktif Güç Kompanzasyonu 
  • Filtreli ve Güçlendirilmiş Kompanzasyon Sistemleri 
 1. Koruma Sistemleri 
  • Koruma ve İşletme Topraklaması 
  • Yıldırımdan Korunma (Faraday Kafesi, Aktif Paratoner) 
  • Aşırı Gerilimden Korunma 
 1. Yangın Algılama – Uyarı Sistemleri 
  • Yangın Algılama-Uyarı Sistemleri 
  • Acil Çıkış Kontrol Sistemleri (Manyetik Kapı Tutucular) 
 1. İletişim sistemleri 
  • Telefon 
  • Bilgi İletişim Ağı ve Yapısal Kablolama 
  • Televizyon Anten Sistemleri ve Ağı (Headent – Multiswitch) 
  • Acil Çağrı Sistemleri 
  • Merkezi Saat Sistemleri 
 1. Güvenlik Sistemleri 
  • CCTV 
  • Hırsız Algılama 
  • Kartlı Giriş Tesisatı 
  • Turnike ve Bariyerler 
 1. Müzik yayını ve acil anons sistemi 
 1.  Elektrik Otomasyon Sistemi projeleri 
  • HVAC (Isıtma, İklimlendirme, Havalandırma Tesisatları Otomasyonu) 
  • Aydınlatma Otomasyonu 
 1. İhale Doyası 

• Teknik Şartname Hazırlanması 
• Proje Listeleri 
• Keşif, Metraj Dosyası ve Birim Fiyat Tarifleri 

• Malzeme – Ekipman Listeleri 

 1. Elektrik Tesisatı Hesapları 
  • Alçak Gerilim Kısa Devre Hesapları 
  • Gerilim Düşümü ve Yük Akımları hesapları 
  • Yükleme Cetvelleri 
  • Kompanzasyon Hesapları 
  • Aydınlatma Hesabı 
 1. Tek Hat Şemaları 

• Kuvvetli Akım Kolon Şeması 
• Yangın Algılama Tesisatı Kolon Şeması 
• Otomasyon Tesisatları Kolon Şeması 
• TV Tesisatı Kolon Şeması 
• Telefon Tesisatı Kolon Şeması 
• Data Tesisatı Kolon Şeması 

• Seslendirme Tesisatı Kolon Şeması 
• CCTV Tesisatı Kolon Şeması 
• Hırsız Alarm Tesisatı Kolon Şeması 

• Acil Anons Tesisatı Kolon Şeması 
• Acil Çağrı Sistemleri Kolon Şeması 

 1. Elektrik Tesisatı Süperpoze Projeleri 

MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ 

 1. Temiz Su Tesisatı 

 • Bina İçi Sıcak Su ve Soğuk Su Planları 

 • Sıcak ve Soğuk Su Boruları İzolasyon ve Bağlantı Detayları 

 • Merkezi Sıcak Su tasarımı 

 • Kullanma Su Deposu Tasarımı 

 • Arıtma Sistemi 

 1. Pis Su Tesisatı 

 • Bina İçi Pis Su Planları 

 • Pis Su Boruları Bağlantı Detayları 

 • Pis Su Boruları Havalık Detayları 

 1. Yağmur Suyu Tesisatı 

 • Yağmur Suyu Tahliye Planları 

 • Sifonik / Konvansiyonel Sistem Çözümü  

 • Yağmur Suyu Boruları Bağlantı Detayları 

 1. Isıtma Tesisatı 

 • Isıtma Sistem Analizi ve Isıtma Sistemi Seçimi 

 • Isıtma Sistemi Planları 

 • Isıtma Merkezi Planları 

 • Isıtma Boruları İzolasyon ve Bağlantı Detayları 

 1. Soğutma Tesisatı 

 • Soğutma Sistem Analizi ve Soğutma Sistemi Seçimi 

 • Soğutma Sistemi Planları 

 • Soğutma Merkezi Planları 

 • Soğutma Boruları İzolasyon ve Bağlantı Detayları 

 1. Doğalgaz Tesisatı 

 • Bina içi Doğalgaz Planları 

 • Doğalgaz İstasyon / Sayaç Detayları 

 • Doğalgaz Boruları Bağlantı Detayları 

 1. Havalandırma Tesisatı 

 • Havalandırma Sistem Analizi ve Havalandırma Cihaz Seçimleri 

 • Mahal Ses Analizi 

 • Havalandırma Tesisatı Planları 

 • Cihaz Yerleşim Planları 

 • Havalandırma Kanalları İzolasyon ve Bağlantı Detayları 

 1. Yangın Tesisatı 

 • Sulu Tip Yangın Söndürme Tesisatı 

 • Kuru Tip Yangın Söndürme Tesisatı 

 • Tozlu Tip Yangın Söndürme Tesisatı 

 • Gazlı yangın Söndürme Sistemleri 

 • Yangın Su Deposu Tasarımı 

 • Yangın Boruları İzolasyon ve Bağlantı Detayları 

 1. Basınçlı Hava Tesisatı 
 1. Hesap Raporları 
  • Isı Yalıtım Hesapları 
  • Isı Kaybı Hesapları 

• Isıtma Devresi Kritik Hat Hesabı  
• Isı Kazancı Hesapları 

• Soğutma Devresi Kritik Hat Hesabı 
• Kullanım Su Deposu ve Hidrofor Hesabı 
• Yangın Tesisatı Kritik Hat Hidrolik Hesabı 
• Havalandırma Sistemi Kritik Hat Hesabı 

 1. Otomasyon Sistemi Projeleri 
 1. Kolon Şemaları 

• Temiz Su Tesisatı Kolon Şeması 

• Pis Su Tesisatı Kolon Şeması 

• Yağmur Suyu Tesisatı Kolon Şeması 

• Isıtma Tesisatı Kolon Şeması 

• Soğutma Tesisatı Kolon Şeması 

• Yangın Tesisatı Kolon Şeması 

• Havalandırma Tesisatı İzometri Şeması 

• Doğalgaz Tesisatı İzometri Şeması 

 1. İhale Doyası 

• Teknik Şartname Hazırlanması 
• Proje Listeleri 
• Keşif, Metraj Dosyası ve Birim Fiyat Tarifleri 

• Malzeme – Ekipman Listeleri 

 1. Mekanik Tesisat Süperpoze Projeleri 
elektrik ve mekanik proje firması

Tozoğlu Mühendislik referanslarımıza göz atmak için lütfen bağlantıya tıklayınız.

Comments are closed.